2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Karahanlılar Dönemi’nde bilim dili olarak ___________ , edebiyat dili olarak ___________ kullanılmaya başlanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. İçinde yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük ile Türk halk edebiyatından alınmış çok sayıda şiir örnekleri bulunmaktadır. Bu parçanında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277 yılında “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” şeklinde bir ferman çıkartmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi 14. yüzyıl şairlerinden olan Ahmedi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

İstanbul kuşatmasına katılan Emevi komutan Abdullah bin Amr’ın tarihsel gerçeklerden uzaklaşmış ve halkın hayal gücüyle zenginleştirilmiş kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır. Eser Türklerin Anadolu’daki yiğitliklerini, İslamiyetuğruna Bizanslılarla yaptıkları savaş ları anlatır.Bu parçanında sözü edilen eser aşa ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki eserlerden hangisi halk edebiyatı geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Eserdeki metinler hikâye-destan özellikleri gösterir.

II. Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

III. Aruz ölçüsüyle yazılmış uzun, manzum bir eserdir.

IV. Müslüman Oğuzların iç ve dış mücadeleleri anlatılmıştır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Dede Korkut Hikâyeleri için söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Danişmentname ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Birçok dile çevrilen “Mesnevi” adlı eserinde ayetler, hadisler, şiirler, kısa öyküler ile Allah’a ulaşmanın yollarını anlatır. Ona göre insan, Allah’a kendini derin bir aşka bırakarak ulaşabilir. Bütün insanlığı kucaklayan mutasavvıf; birliği, iyiliği ve hoşgörüyü öğütler. Bu parçanında sözü edilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi kaside türünün özellikleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Baki, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü bir kasideyle dile getirmiştir. Bu kasidenin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi cinaslı mâniye örnektir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji gibi alanlarda eserlerinin bir kısmını Arapça bir kısmını Türkçe yazmıştır. Fransızca, Latince veİtalyanca bilen yazar, bilim dünyası na ışık tutan birçok eser yazmıştır. Cihânnüma, Fezleke, Keşfu’z-Zünun bunlardan bazılarıdır.Bu parçanında sözü edilen yazar aşa ğıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x