2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın hazırlanma amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Yeni açılan okullar, sayıları artan gazeteler; Avrupa’dan gelen fikirler yenilik hareketlerine daha bir canlılık kazandırmış ve güç katmıştır. Netice itibariyle bu yenilikler zamanın akışı içinde idari ve siyasi sahadan fikir ve sanat hayatına, güzel sanatların çeşitli dallarına sirayet etmiştir. Batı mimarisi, resim, heykel ve musikisi yavaş yavaş Türk dünyasında yeretmeye başlıyordu.——Bu parçanında boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi
II. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Manalar, kafiyelerle yek ahenk olmalı.Kafiye hatrı için mananın tabii akı şına halel getirecek anlatım şekillerine iltifat edilmemeli, daima sözlerin manalarına bağlı kalınmalıdır. Böyle düşünen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin şiir türündeki eserlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 7.

Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet gibi kavramları ele alan sanatçı şiir, roman, tiyatro, tarih ve eleştiri türlerinde ürünler ortaya koymuştur. Halkın bilinçlenip gelişmesi için sanatı bir araç olarak görmüş, yazdığı şiirlerden dolayı “vatan şairi” olarak tanınmıştır. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Sanatçı tiyatro türüne farklı bir yaklaşım getirmiştir. Bazı tiyatrolarını düzyazı şeklinde yazmış, bazılarını ise şiir şeklinde yazmıştır. Tiyatro konularını Türk, Asur, Arap, Yunan ve Osmanlı tarihinden almıştır. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eserlerin hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

“Sergüzeşt” eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki eserlerin hangisinde yanlış Batılılaşma konusu ele alınmamıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Şiirde önce divan edebiyatı, sonra da Batı edebiyatı yolunda eserler yazdı. Toplumsal konulara hiç değinmeyen yazar şiirlerinde doğa güzellikleri, aşk gibi günlük hayatta karşılaştığı her tür olayı ele aldı. Hece ölçüsüyle birkaç şiir denemesi bulunan sanatçı genellikle aruz ölçüsünü kullanmış, şiirlerini “Zemzeme” adlı kitapta toplamıştır. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Sabr ü Sebat

II. Müntehabat-ı Eşar

III. Şık

IV. Zavallı Çocuk
Numaralanmış eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilkler arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 16.

Tanzimat sanatçıları zulme ve haksızlıklara karşı çıkmış; eserlerinde ___________, ___________, ___________ gibi konuları işlemişlerdir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki gazetelerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çıkarılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

• İlk çeviri roman
• İlk makale
• İlk edebî roman
Aşağıdaki eserlerden hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x