2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde dil ve ölçüyle başlayan ___________, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin gibi yazarlarla geliştirilmiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Güzel dil Türkçe bize, Başka dil gece bize, İstanbul konuşması En saf, en ince bizeBu dörtlüğün şekil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Edebiyatıcedide” olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisifikirleriyle Servetifünun edebiyatı nın oluşmasını sağlamıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter Dök ey semâ-revân-ı tabiat gunûdedir Hâk-i siyâhın üstüne sâfi şükûfeler Bu dizeler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 6.

• Servet-i Fünun dergisi “Şiirimiz” adlı makalenin yayımlanmasıyla kapatılmıştır.
• Edebiyatımızdaki ilk bildiri Millî Edebiyat Dönemi’nde yayımlanmıştır.
• Fecriati sanatçıları “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” anlayışını savunmuştur. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 7.

“Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı. Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Az da olsa Âti ve Servet-i Fünun dergilerinde tiyatro eleştirileri de yazmıştır. Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Edebiyatımızda mensur şiirin ilk ba şarılı örneklerini ___________ vermiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki romanlardan hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Tüm şiirlerini “Eğil Dağlar” adlı eserinde toplamıştır.

II. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.

III. Manzum hikâyelerinde insanların yaşamını gerçekçi bir şekilde anlatmıştır.

IV. Romanlarıyla Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemi işlemiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “Mehmet Akif Ersoy” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 11.

19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Deneysel bilimlerin gelişmesiyle ortaya çıkan bu akım insanın bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek, göstermek isteyen; olanı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir akımdır. Bu parçanında hakkında bilgi verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımına hizmet eden dergilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Türkçülük akımını düzenleyip bir sisteme bağladı.

II. Ulusal ölçümüzün aruz olduğunu savundu.

III. Şiirlerinde sanat ve estetiği ön plana çıkardı.

IV. Konuşma ve yazı dilinin bir olması gerektiğini söyledi.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Ziya Gökalp için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Öz şiir anlayışının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ___________ ve ___________. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Dönemin siyasal baskısı nedeniyle tiyatro türü pek gelişmemiştir.
• Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılıp Fransız edebiyatından alınan sone, terza rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
• “Kulağa göre kafiye” anlayışı benimsenmiştir.Bu özellikler aşağıdaki edebî dö nemlerin hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 19.

Süreyya Bey’le Suad Hanım beş yıldan beri evlidir. Bakırköy’deki evlerinde sakin bir yaşam sürerler. Ancak Süreyya her yaz “bu taş ocakları” diye nitelendirdiği evden sıkılır. Suad da kocası Süreyya’nın mutlu olması için Boğaziçi’nde küçük bir ev kiralar ve buraya taşınırlar. Her ikisi de çok mutludur. Süreyya’nın yakın arkadaşı Necip de sık sık gelip yanlarında kalmaktadır. Bu parçanında kısa özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi nazmın nesre yaklaştırılmasında başarılı olmuş sanatçılardan biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x