2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Edebiyatımızda anı türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde gezi yazılarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazdığı fıkralarla dikkati çeken yazarlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in tiyatrolarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Çalıkuşu romanı ile ünlenen ___________ eserlerinde Anadolu kasaba ve şehirlerini fon olarak almış, insanları sorunlarıyla işlemiştir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Kesin sonuçlara ulaşma amacı vardır.

II. Konu sınırlaması yoktur.

III. İçten bir anlatıma sahiptir.

IV. Belirli bir plana göre oluşur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri denemeye ait değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Sait Faik Abasıyanık, “Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla hikâye ve romanlar yazmıştır.
• Tarık Buğra eserlerinde insanı kendi bireyselliği içinde ele alır.
• Haldun Taner’in hikâye ve oyunlarında ironi ve sanat endişesi göze çarpar. Bu cümlelerde verilen bilgiler doğru – yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun en önemli şairidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Dil ve şekil özellikleri bakımından incelendiğinde aşağıdaki dizelerin hangisinin Cumhuriyet Dönemi’nde yazıldığı söylenir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki eserlerin hangisinin türü farklıdır?

 
 
 
 
Soru 12.

Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı gazete ve dergi yazılarına ___________ denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü gezi yazısı değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi’nin 1860’ta çıkardıkları ___________ adlı gazetede ilk makale Şinasi tarafından yazılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tiyatro türünün en başarılı isimlerindendir.Eserlerinde yöneticilerin açgözlülü ğünü eleştirmiştir. Eserleri: İstanbul Efendisi, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi. Bu parçanında kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

• Türk şiirinde gerçek yeniliği başlatan isim oldu.
• Şiirden ölçü, uyak gibi bağları atarak şiire özgürlük kazandırdı. Bu özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi
II. Yeni şairlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde mizah ögesini ön plana çıkarmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü anıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x