2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Şiirde ___________, ___________, ___________ gibi ahengi sağlayan ögeler vardır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Gittim gidilmeyecek yerlere Düştüm düşülmeyecek kuyulara Söyledim söylenmeyecek sözleri Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Yaşarken kitap çıkarmayan sanatçı, klasik şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışı ile ele aldı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Şiirlerinin birçoğunda İstanbul sevgisini dile getirdi. İç ahengi her şeyden üstün tuttu. Şiiri “musikiden başka türlü bir musiki” olarak kabul etti. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Allı, yeşilli işportam. İşportamda oyuncaklarımın çeşitleri tam Benim, irili ufaklı kaypakların çomarı Tomarı Yüklü, türedi kukla oyuncaklarım Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle kaleme alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmamıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Gelenekçi şiir anlayışına karşı yazdıklarıyla yenilikçi şiirin egemenliğini ilan eden topluluk, Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci edebî topluluğunu oluşturmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu cümlede sözü edilen topluluk üyeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

I.Gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak

II.Süslü bir dil yerine yalın bir dil kullanmak

III. Şiiri çeşitli kurallara bağlamak

IV.Günlük hayatın, küçük insanların sorunlarını dile getirmek
V.İçe dönük, maneviyatçı bir şiir oluşturmak
Numaralanmış amaçlardan hangileri Garipçilere ait olamaz?

 
 
 
 
Soru 8.

1940 sonrası Türk şiirinde halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire ulaşan sanatçı gününün akımlarına bağlanmadan kendi şiirini geliştirmiştir. Bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile âdeta kendi türküsünü söylemiştir şiirlerinde. Onun şiir dünyası Anadolu coğrafyasındaki Türk insanının geçit resmi gibidir. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi
II. Yeni şiiri için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi
II. Yeni şairlerindendir?

 
 
 
 
Soru 11.

1970-1980 yılları arasında şiirde ___________ öne çıkmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

On altıya karar verdim yaşını Yenice sevdaya salmış başını El yanında yıkar gider kaşını Tenhalarda gülüşünü sevdiğim Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

Yiğit kendini öğende Oklar menzili döğende Şeş-per kalkana değende Kalkan gümbür gümbürlenir Bu dizelerin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi köyü ve köylüyü ele alan eserlere örnek gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden olan ___________, gözleme dayalı konularını yaşamından alır. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunu belirtir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi öykücülerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Anayurt Oteli
• Tutunamayanlar
• Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler grubunda yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi deneme ve eleştiri türlerindeki eserleriyle tanı nan sanatçılardan değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x