2017 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Sözlükte; yol, hüküm, itaat, mükâfat ve ceza anlamına gelir. Terim olarak, esasları ve usulleri Allah tarafından belirlenmiş yol demektir. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

• İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hü­kümlerdir.
• Esasları Kur’an ve sünnette vardır.Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Göklerde ve yerde ne varsa, O’nundur, din de yalnız O’nundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” (Nahl suresi, 52. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelamın amaçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Öğretmen, Akaid ve Kelam dersinde öğrencilerine; “Mü’min olmak için sadece bilmek yeterli olsaydı Yahudi ve Hristiyanlar’ın Hz. Peygamber’i, Şeytan’ın da Allah’ı bildiği için mü’min olmaları gerekirdi.” demiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi imanın çeşitlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kalbinde zerre ölçüsü iman olduğu halde “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir.” diyen kimse cehennemden çıkar.
Bu hadisten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 8.

İbrahim ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini Yüce Allah’tan istemiş, Yüce Allah’ın “inanmadın mı?” sorusuna, “Hayır! İnandım fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim).” cevabını vermiştir. Anlatılan bu olay, iman konusunda aşağıdakilerin hangisine delil oluşturur?

 
 
 
 
Soru 9.

Allah’a, Hz. Peygamber’e ve onun haber verdiği şeylere kalpten inanan, onları kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Büyük günah işleyen kimsenin iman açısından durumu, kelam mezhepleri arasında önemli bir tartışma konusudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin bu konudaki görüşüdür?

 
 
 
 
Soru 11.

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiç bir dengi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4.ayetler) Bu surede, aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

“O halde sen, batıl dinlerden uzakla­ şarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslam’a yönelt. Yani Allah’ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et…” (Rum suresi, 30. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Âlemin varlığının zorunlu değil mümkün olduğu fikrinden yolaçıkarak ortaya konan delil aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

“De ki: Rabbim’in sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbim’in sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf suresi, 109.ayet) Bu ayet, Allah’ın sıfatlarından hangisine işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri hakkında verilen bilgiler arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Cinlerin özellikleri ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

• Genellikle Yahudi ve Hristiyanlara denir.
• Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılır. Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi akaid vekelam ilminin kaynaklarını oluşturur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x