2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bilim insanları;
I. Ön yargıdan uzak ve tarafsız olmalıdır.

II. Çalışmaları için en uygun yöntemi belirleyebilmelidir.

III. Akılcı ve gerçekçi olmalıdır.
verilen özelliklerden hangilerini taşımalıdır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlem örneğidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bitkilerin büyümesine karbondioksitin etkisini araştıran bir öğrenci, hazırladığı bitkilere aynı miktarda gübre ve su vermekte fakat bitkileri değişik oranlarda karbondioksit içeren ortamlarda tutmaktadır.Bu öğrencinin yaptığı deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt bilim dallarından biri olan moleküler biyoloji ve genetik çalışma alanının konularından birisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi sadece cansız varlıklarda görülen bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Doku

II. Organ

III. Hücre

IV. Molekül V. Organel
Yukarıda verilen yapı ve organizasyon birimlerinin küçükten büyüğe sıralanışı nasıl olmalıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir beslenme tipidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Su moleküllerinin birbirinden kopmadan bir arada kalmaları özelliğine kohezyon adı verilir. Aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesinde suyun bu özelliğinden yararlanılır?

 
 
 
 
Soru 9.

• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
• Solunum gazlarına bağlanarak ta­ şınmasında etkili olur.
• Bitkilerde klorofil sentezinde etkilidir. Verilen özellikleri taşıyan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Enerji açığa çıkaran reaksiyonlar ekzergonik reaksiyonlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlara örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Selüloz molekülüyle ilgili;
I. Suda çözünmez.

II. Azotlu polisakkarittir.

III. Düz zincirli bir moleküldür.

IV. Bitkilerde hücre çeperinin yapısı­na katılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Fosfat grubu içeren bir baş ve buna bağlı iki yağ asidinden meydana gelirler.

II. Suda fosfat grubu çözünürken, yağ asitleri çözünmez.

III. Fosfat grupları suyla temas edecek şekilde zarın iç ve dış yüzeyine dizilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri fosfolipitler ile ilgili doğru bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Bileşik enzimlerdeki protein kısma apoenzim denir.

II. Yardımcı kısım mineral ise kofaktör olarak isimlendirilir.

III. Yardımcı kısım protein kısma göre daha büyüktür.
Yukarıdakilerden hangileri bileşik enzimlerin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yukarıda bir amino asidin basit şekli verilmiştir.
Buna göre harflerle gösterilen kısımların doğru isimlendirilmesi nasıl olmalıdır? a — > b — > c

 
 
 
 
Soru 15.

Enzimlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Genç bitki hücrelerinde koful çok sayıda fakat küçüktür.

II. Yaşlı bitki hücrelerinde merkezi kofula dönüşür.

III. Endoplazmik retikulum, golgi, hücre ve çekirdek zarından meydana gelebilirler.
Yukarıdakilerden hangileri kofulun özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıda verilenlerden hangisi RNA (Ribonükleik asit)’nın yapı ve özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hücre içi sindirimde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 
Soru 20.

I. Aktin proteininin üst üste sarmal şekilde dizilmesiyle oluşur.

II. Hücre içinde oluşup ayrışabilme özellikleri yoktur.

III. Hücre bölünmesi sırasında sitoplazma boğumlanmasını sağlarlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre iskeleti elemanı olan mikrofilamentler için doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x