2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Canlıların benzer özellik gösterenlerini gruplamak, elde edilenbilgiyi o grubun tamamı için ge çerli saymak zaman kaybını en aza indirir.

II. Sınıflandırma yöntemi ile türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır.

III. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının faydaları olarak ifade edilebilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Doğal sınıflandırmada canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılmaz?

 
 
 
 
Soru 3.

Bilimsel adlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde çeşitliliğin en az olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri bulunur.

II. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarında görev alırlar.

III. Plazmitler bulundukları bakterilere antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandırırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Metanojenik Arkeler (Metanojenler) zorunlu anaerobik organizmalardır.

II. Aşırı termofiller genellikle 60-80 °C sıcaklığa sahip ortamlarda yaşayabilirler.

III. Soğuk seven (Psikrofilik Arke) suyun donma noktasına yakın sıcaklık aralıklarında yaşamaya uyum sağlamışlardır. Arkebakterilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki alemlerden hangisindeki tüm canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 
 
 
 
Soru 8.

Birbirine benzer cinslerin bir araya gelerek oluşturdukları sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıda verilenlerden hangisi protista aleminde yer alan bir grup değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi mantarlara ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. İletim demetleri vardır.

II. Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.

III. Üremelerinde, eşeyli ve eşeysiz üreme aşamaları bir döngü halinde birbirini takip eder. Verilenlerden hangileri damarlı tohumsuz bitkilerin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde kalp dört odacıklı olup, vücut ısıları sabittir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Ağır metaller

II. Hayvansal organik atıklar

III. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Gereksiz yere korna çalmamak

II. Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptırmak

III. Düğün ve sünnet merasimlerini çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta bireyleri rahatsız etmemek için kapalı veya ses yalıtımlı mekanlarda yapmak
Verilenlerden hangileri ses kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 
 
 
 
Soru 19.

Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Buna göre;
I. Su

II. Buzul

III. Rüzgâr
etkenlerinden hangileri erozyona neden olur?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak örneği değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x