2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Biyoloji 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ototrof (kendi besinini üretme) beslenme göstermez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıda fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktörün artmasına bağlı olarak fotosentez hızı grafiği verilmiştir.
Buna göre yatay eksende verilen çevresel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıda ATP (Adenozin tri fosfat) şematize edilmiş ve yapısındaki bağlar numaralandırılarak verilmiştir.Buna göre numaralandırılmış bağlardan hangileri yüksek enerjili fosfat bağlarıdır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki kemosentetik bir bakteri olan nitrosomanas bakterilerinin gerçekleştirdiği kemosentez olayı verilmiştir.
Buna göre nitrosomanas bakterisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıda solunum reaksiyonlarının ortak kısmı olan glikoliz şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. Glikoliz sırasında iki tane üç karbonlu piruvat molekülü açığa çıkar.

II. Tepkime sonunda net 2 ATP’lik kazanç elde edilir.

III. NAD+ molekülü indirgenerek NADH molekülü oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fermantasyon tepkimeleri ile gerçekleşmez?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Etil alkol fermantasyonu

II. Laktik asit fermantasyonu

III. Oksijenli solunum
Yukarıda verilen metabolik olayların hangisinin sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkmaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıda bazı ATP üretim şekilleri verilmiştir
I. Oksidatif fosforilasyon

II. Substrat düzeyinde fosforilasyon

III. Fotofosforilasyon
Buna göre numaralandırılmış ATP üretim şekillerinden hangileri oksijenli solunumda görülür?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda verilenlerden hangisi merkezî sinir sistemi elemanı olan beynin bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilen durumlardan hangisi aşırı korku, heyecan, mutluluk gibi durumları kontrol eden sempatik sinir sisteminin etkisi ile meydana gelmez?

 
 
 
 
Soru 12.

Bir bireyin aşağıdaki hareketlerinden hangisi reflekse örnek olarak verilebilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda görevlerine göre nöronlar numaralandırılarak verilmiştir.
I. Duyu nöronu

II. Ara nöron

III. Motor nöron
Buna göre, reseptörden alınan bir uyarı tepki organına iletilene kadar verilen nöronlardan hangi sıra ile geçer?

 
 
 
 
Soru 14.

Görme ve işitme refleksi aşağıda verilen merkezi sinir sistemi kısımlarından hangisi ile denetlenir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıda kan şekerinin düzenlenmesi ile ilgili bir şema verilmiştir.
Buna göre pankreas tarafından üretilerek kan şekerini düzenleyen Ive II numaralı hormonlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I — > II

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıda verilen endokrin bezlerden hangisinin ürettiği hormonun fazlalığı devliğe sebep olur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi tiroit bezi hastalıklarından biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

Kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi beyincik ile birlikte vücut dengesinin sağlanmasında görevlidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Dil ve burunda bulunan, uyarılabilmesi için uyaranın mutlaka bir sıvı içerisinde çözünmesi gereken reseptör (almaç) çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıda bir göz kusuru şematize edilmiştir.
Buna göre belirtilen göz kusuru ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x