2017 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam biçimine ters düşer?

 
 
 
 
Soru 2.

Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Vatandaşlık hakkı

II. Çalışma hakkı

III. Dilekçe hakkı
Yukarıdakilerden hangileri katılma haklarındandır?

 
 
 
 
Soru 4.

İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi devletin öncelikli varlık koşullarından değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Seçmen olmanın yeteneğe, belli bir eğitim düzeyine ya da cinsiyetedayandırıldığı oy kullanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

İnsan haklarına aykırı davranış ve uygulamalara maruz kalan bireylerin, mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleridir.
Yukarıdaki ifade temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme anlayışını ortaya koyan düşünürdür?

 
 
 
 
Soru 10.

Adalet kavramını “dağıtıcı” ve “denkleştirici” olarak ayıran ve buna göre tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Seçim

II. Eşitlik

III. Katılım
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 12.

24 maddeden oluşan ve diğer adı “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” olan Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Kişilerin ırk, cinsiyet, etnik köken, asalet, servet ayrımı gözetilmeksizin yasalar karşısında aynı muameleyi görmesidir. Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Nizam-ı Cedit

II. Sened-i İttifak

III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemi öncesine ait belgelerdendir?

 
 
 
 
Soru 15.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Demokrasinin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Yerel seçimlerde oy kullanma

II. İmza kampanyalarına katılma

III. Yardım kuruluşlarına para bağışlama
Yukarıdakilerden hangileri demokratik katılıma örnektir?

 
 
 
 
Soru 20.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin denetim organıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...