2017 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Havanın fena sayılmayacağı bir gün çay kenarına gittim. Burada, kum setlerinin üzerinde, gözüme yanmış bir dağ üvezi çalısı ilişti. Sonra çaydan pek uzak olmayan söğütlükte oturdum. Akşamüzeriydi. Birden, yan yana giden iki insan gördüm. Bunların çay geçidinden geçtikleri belliydi. Aa! Danyar ve Cemile idi bunlar! Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş isim değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” edatı cümleye “amaç” anlamı katmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki parçalardan hangisi sanatsal betimlemeye örnektir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılabilir.
• Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilir.
• Tarihî, millî konular ve kahramanlıklar işlenir.
• Etkileyici bir anlatıma sahiptir. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu özelikleri taşımaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bildin. Şimdiki Türk milleti, beyleri bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız?Bu parçanınnın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Sanatı, mutlu azınlığın tekelinde sanma saplantısından kurtulamamış yarı aydınlar takımı, giderek halk lafından, halk şiiri, halk edebiyatı, halk tiyatrosu lafından huylanır olmuş. Öykünün meddahtan, romanın Dede Korkut’tan, şiirin Karacaoğlan’dan, musikinin halk şarkılarından, koreografinin halk danslarından, tiyatronun da halk gösteri biçimlerinden yararlanarak çağdaş bir öze ve tekniğe ulaşması gereğinden her söz ettiğimizde bunların cinleri başlarına üşüşüyor. Bu parçanında ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Kanıtlayıcı anlatım aşağıdaki türlerin hangisinde kullanılır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

• Yüzüklerin Efendisi
• Gulliver’in Gezileri
• Değişim Bu eserlerde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi zamirdir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bir kavramın veya bir olgunun daha iyi anlaşılması için onun tarihsel sürecine veya etimolojisine inmek, sosyal bilimlerde vazgeçilmeyecek bir yöntemdir. Kuşkusuz depresyon kavramının daha iyi analiz edilmesi de bu durumdan bağımsız değildir ve modern dönemlerin kavramlarından biri olan depresyonun daha iyi açıklanabilmesi, tarihsel olarak ondan bağımsız düşünülemeyecek psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin açıklanması ile mümkündür. Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin, nesnesine göre çatı özelliği diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x