2017 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Dar bir koridora girdik, kapının önündeki uğultu iyice arttı. Artık okunan Kur’an’ın sözcüklerini seçebiliyorduk, duanın dışında ne ağlama sesi vardı ne de ayılıp bayılanların çığlıkları. Ev halkı, metanetle karşılamış olmalıydı Mukadder Kınacı’nın ölümünü. Bu parçanında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki parçalardan hangisi bir masalın serim bölümünden alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Batı’da masalların kökenini ilk araştıran derlemecidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin genel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün ögelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâyenin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılı anlamda ilk öykü örneğidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Gazete kupürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir tekniktir. Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen romanlardır. Victor Hugo’nun Sefiller’i, Namık Kemal’in İntibah’ı bu türde roman örnekleridir. Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi tragedya ile komedinin ortak özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Gazel

II. Koşma

III. Mesnevi

IV. İlahi
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri klasik Türk şiirine aittir?

 
 
 
 
Soru 19.

Mor menevşe boynun eğmiş Yapracığı suya değmiş Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum, Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz, ebanced buraların, Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x