2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. İslam’ın ana kaynağıdır.

II. Bütün sahabe tarafından ezberlenmiştir.

III. Hz. Peygamber zamanında yazı­ ya geçirilmiştir.

IV. Hz. Peygamber zamanında iki kapak arasında toplanmıştır. Kur’an-ı Kerim’le ilgili bilgilerden doğru olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde İslam dini hızla yayılmış, birçok millet Müslüman olmuştu. Farklı coğ­ rafyalarda yaşayan milletler İslam’ın ilkelerini öğrenmek ve uygulamak için Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duymuştu. Kur’an-ı Kerim’in farklı okunması da ihtilaflara sebep olmuştu. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 
 
 
 
Soru 5.

Hz. Muhammed 632 yılında hac ibadetini yapmak üzere Mekke’ye gitti. Hac esnasında 8 Mart 632 Cuma günü Arafat’ta bir araya gelen yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşma İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Hz. Peygamber Mekke döneminde bütün engellemelere rağmen, Mekkelilere ve Mekke dışından gelenlere İslam’ı anlatmaya devam etti. Bu çerçevede 620 yılında Medine’den gelen bir grupla görüştü ve onları İslam’a davet etti. Onlar da bu daveti kabul edip Müslüman oldular. Daha sonraki yıl daha kalabalık bir grup Medine’den gelip aynı yerde yine Hz. Peygamber’e biat edip İslam’ı kabul etti. Metinde geçen olay aşağıdakiyerlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Sözlükte “bir işi güzel yapma, güzelleştirme, iyi ve güzel söz söyleme” gibi anlamlara gelir. Terim olarak, “Kur’an-ı Kerim’in harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.” Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku, Rabb’in sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğreten O’dur.” (Alak suresi, 1-5. ayetler) Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Temiz su bulunmadığında veya suyun kullanılmasına engel bir sebep bulunduğunda temiz toprakla alınır. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

“De ki: O Allah birdir. Allah samettir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

“… Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” (Nahl suresi, 93. ayet)
“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı­mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı zannediyorsunuz?” (Mü’minûn suresi, 115. ayet) Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Mekke’den Medine’ye hicret edenleri yurtlarına kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Müslümanlardır. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hinduizm’deki üç tanrıdan Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Şintoizm’de de Güneş, Ay, Fırtına, Deniz, Ateş ve Gıda tanrıları vardır. Metinde anlatılan dinlerin aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisine sahip oldukları söylenir?

 
 
 
 
Soru 15.

Cuma ve bayram namazları öncesinde gusül abdesti almanın hükmü nedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav.) vahiy yoluyla bildirilen ve sonsuza kadar değiş­meden devam edecek olan son ilahi mesajdır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

• Elleri dirseklere kadar yıkamak
• Yüzü yıkamak
• Başı meshetmek
• Ayakları topuklarla birlikte yıkamak Bunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Sözlükte saygı, itaat, kulluk, tapınma, boyun eğme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, Yüce Yaratıcı ’ya olan sevgi, saygı ve inancı çeşitli davranışlarla ortaya koymaktır. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin…” (Nisa suresi, 136. ayet) Bu ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x