2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Din Kültürü 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Vazgeçilmez ve devredilemez haklardır.

II. Sosyal statüye göre belirlenir.

III. İnsan haklarının özüdür.

IV. Sonradan elde edilir.
Özgürlükler ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

“Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa suresi, 93.ayet)
Bu ayet, aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Dinde zorlama yoktur…”
(Bakara suresi, 256. ayet)
“De ki: O Kur’an Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayetler aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine temel oluşturur?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında ün yapmış İslam âlimlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Sözlükte; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak ise, Allah’ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Kitabü’ş-Şifa” ve “El-Kanun fit-Tıp” adlı eserler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Taklitçilikten uzaklaştırır.

II. Bilgisizlikten kaynaklanır.

III. İlimle ortadan kaldırılabilir.

IV. Toplumsal barışa katkı sağlar.

Taassup hakkında numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

“Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bir bak, bir çatlak görebilir misin?”
(Mülk süresi, 3. ayet)
Bu ayetin altı çizili bölümünde Kur’an’daki bilgi kaynaklarından hangisine dikkat çekilmektedir?

 
 
 
 
Soru 10.

İslam toplumundaki ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Kumar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin kullanımını doğrudan kısıtlar?

 
 
 
 
Soru 12.

Hz. Peygamber genellikle çevresindeki insanların fikirlerine önem vermiş ve onlarla görüş alış-verişinde bulunmuştur. Örneğin, Hendek Savaşı planını yaparken arkadaşlarının fikrini almış ve Selman-ı Farisi isimli sahabenin düşüncesini uygulamıştır.
Bu durum, Hz. Peygamber’in aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Kur’an-ı Kerim, başkalarının özelhayatının ve kusurlarının araştırılmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün İslam dini hakkındaki görüşleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 15.

O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir fakat onun adı sonsuza kadar yaşayacaktır.
Atatürk bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan alışkanlıklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Dinbilim ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Hz. Muhammed’e (sav.) vahiyler çoğunlukla hangi yolla gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklar kapsamında değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x