2017 3. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Dogmatiktir.
• Sistematiktir.
• İnanca dayanır. Verilen özellikler aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

“İnsanın bu evrendeki yeri nedir? Güzel nedir? Doğru nedir?” türünden sorularla insanların kendileri ve yaşamın anlamı üzerinde düşünmelerini sağlayan bir faaliyettir. Verilen bilgi aşağıdaki alanlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Fizik

II. Kimya

III. Psikoloji
Yukarıdakilerden hangileri doğa bilimleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 5.

Doğru bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini ileri süren felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Dil ile gerçeklik aynı yapıya sahip olduğu için dilin analizi gerçekliğin analizi demektir.” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Hegel’ e göre aklın yasalarıyla varlı­ ğın yasaları bir ve aynıdır. Varlık ve düşünce arasındaki bu özdeşliği şöyle ifade etmiştir: “Akla uygun olan ger­ çek, gerçek olan ise akla uygundur.”
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen filozof ve felsefi yaklaşım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi “Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.” görüşünü savunan filozoflardan değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Her şey tez, antitez ve sentez aşamalarından geçerek var olur. Doğa, kültür ve tarihin ilerleyişi bu üç aşamalı evrensel ilkeye göre gerçekleşir. Sözü edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Kavramlar deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen ham madde ise kavramlar olmaksızın kördür.” Deney bu dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini verir. Akıl ise bu ham maddeyi düzenler. Kant’ın bu düşüncesine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Birikimsel olarak ilerler.

II. Nesnel gerçekliği konu edinir.

III. İnsan zihninden bağımsız olan gerçeklikleri araştırır.
Yukarıdakilerden hangileri klasik bilim anlayışının özellikleri arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 15.

“Hiçbir şey var değildir. Var olsa bile bilinemez. Bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.” Gorgias’ın bu düşüncesi aşağıdaki akımlardan hangisine uygundur?

 
 
 
 
Soru 16.

“Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız. Çünkü akıp giden sular her seferinde onu başka bir ırmak yapar.” Bu bilgiye göre aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisi savunulabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve önyargılar paranteze alınarak sağlanır.Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Thomas Kuhn’a göre her bilim dalı kendi tarihi içinde bazı aşamalardan geçerek ilerler. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 19.

“Kanun fi’t Tıp” adlı eseri Latinceye tercüme edilerek, batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sözü edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin soruları arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x