2017 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin yararları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Ey İnsanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in neslindensiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.

Bu hadiste aşağıdaki temel ilkeler-den hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

“Göklerin ve yerin yaratılması, dilleri-nizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun varlığının ve kudretinin delillerindendir…” (Rum suresi, 22. ayet)

Bu ayetin mesajı ile aşağıdakiler-den hangisi çelişir?

 
 
 
 
Soru 4.

Yeni Müslüman olmuş biri Hz. Peygamber’i görmeye gelmişti. Onu görünce heyecandan titremeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü ona: “Arkadaş, sakin ol! Ben kral değilim, Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.

Bu örnekte, Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Hz. Peygamber, şeytanın tuzakları arasında şunları saymıştır: Allah’ın nimetleriyle azgınlık etmek, Allah’ın verdiği şeyle övünüp büyüklük iddia etmek ve Allah’ın kullarına karşı ululuk ve üstünlük taslamaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi şeytanın tuzaklarından olan davranışlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Muhammed (sav.) insanların; so-yuna, zenginliğine veya gücüne göre değil, hak ettikleri şekilde davran-maya özen göstermiştir. Toplumun hiçbir bireyini diğerinden daha üstün tutmamıştır.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangi-sine daha çok örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 7.

Hz. Peygamber sahabelere:

“Kardeşiniz zulüm etse de zulme uğrasa da ona yardım edin.” buyurdu. Bunun üzerine sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü! Zulme uğrayana yardım etmeyi anladık. Ama zulüm eden kimseye niçin ve nasıl yardım edeceğiz?” diye sordular. Bu soru karşısında Hz. Peygamber: “Onun da zulümden el çekmesini sağlayın. Ona yapacağınız yardım budur.” dedi.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesinin korunmadığı bir toplumda bireylerin karşılaşılabileceği sorunlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda savaşa giden askerlerle, gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren gibidir.

Hz. Muhammed (sav.) bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Her toplumda varlıklı insanlar bulunduğu gibi maddi olanakları zayıf, güçsüz ve kimsesiz insanlar da vardır. Korunmaya ve yardıma muhtaç bu kimsesizleri gözetip onlara sahip çıkmak, toplumun büyük bir sorumluluğudur. Hz. Peygamber “Dul ve kimsesizlerle ilgilenmek için çalışan, onların yardımına koşan Müslüman, Allah yolunda cihat eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir.” diyerek müminleri, bu hususta bilinçli davranmaya teşvik etmiştir.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 11.

İslam anlayışına göre Allah katın-da üstünlük aşağıdakilerden han-gisi ile sağlanabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Muhakkak ki Allah, benim ümmetimi dalalet (sapıklık) üzere bir araya getirmez.

 
 
 
 
Soru 13.

“Kim gözü görmeyen bir kimseyi kırk adım götürürse cennet ona vacip olur.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek yargılardan biridir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz. Peygamber evlenmek isteyenlere destek olmanın önemini sıklıkla dile getirirdi. Maddi imkânlar açısından buna gücü yetmeyen bekârları bizzat kendisi evlendirir ve müminlere de böyle yapmalarını tavsiye ederdi.

 
 
 
 
Soru 15.

“Kişinin bilgi ve yeteneklerinin sınırlı olduğunun farkında olması, büyük bir olgunluktur. Bir işin uzmanlarını dinlemesi, onların fikir ve önerilerini değerlendirmesi önemlidir.” diyen bir kimse, aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir! Yeter ki ondan fakire, yetime ve yolcuya versin.

Bu hadisten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 17.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabb’inize karşı gelmekten sakının…”
(Nisâ suresi, 1. ayet)

Bu ayetten, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 18.

“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisâ suresi, 124. ayet)

Bu ayette vurgulanan ahlakî ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in istişareyle aldığı kararlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x