2017 3. Dönem AÖL Psikoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Bütün, oluşturduğu parçalar ve ilişkilerin toplamı ile açıklanamayan ve bunun üstünde olan bir yapıdır.”görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Çağdaş Psikolojide uzmanlık alanları “Deneysel Alanlar” ve “Uygulamalı Alanlar” olarak sınıflandırılır. Deneysel alanlar, daha çok akademik araştırmaları içerir. Uygulamalı alanlar ise akademik çalışmalardan edinilen bilgilerin pratik hayata uygulanmasından oluşur.
Buna göre aşağıdaki psikolojinin alt dallarından hangisi deneysel bir alandır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin araştırma yöntemlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Bilgi veren kişinin doğrudan kendisinin okuyarak cevaplandıracağı sorulardan oluşan soru kâğıtları kullanarak yazılı cevaplar aracılığıyla gözlemde bulunma işidir. Tanımı verilen tarama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi organizmada duyumun gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Organizmanın yaşaması, türünü devam ettirmesi ile ilgili güdüler fizyolojik güdü olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?

 
 
 
 
Soru 7.

Bir fabrikaya ilk kez giden kişi makinelerin gürültüsünden rahatsız olurken, bir süre sonra gürültü kişiyi rahatsız etmemeye başlar. Bu durum aşağıdaki kavramların hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 8.

Duyum ve algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

“Gençlerde günler kısa, yıllar uzun; yaşlılarda günler uzun, yıllar çabuk geçer.” sözü aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi görsel derinlik algılamasına neden olan çevresel etmenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi algıda se çiciliği etkileyen iç faktörlerdendir?

 
 
 
 
Soru 12.

İvan P. Pavlov aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisini temsil etmektedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenmeye örnektir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Yaş

II. Zeka

III. Olgunlaşma
Yukarıdakilerden hangileri öğrenmeyi etkileyen biyolojik faktörler arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme başarısını olumsuz yönde etkiler?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemleri arasında değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Uyumadan önce günlük yaşantı lardaki kaygı, stres ve çatışmaların gündeme getirilmesi uykuya geçişi zorlaştırır. Verilen açıklama aşağıdaki uyku bozukluklarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Gözden geçirme evresi

II. Kuluçka evresi

III. Hazırlık evresi

IV. İlham evresi
Yukarıda verilen yaratıcı problem çözme evreleri hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunun özelliklerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x