2017 3. Dönem AÖL Siyer 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İslam öncesinde Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı benimseyerek Allah’ın birliğine inanan kimseler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Hz. Ayşe, Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlakı Kur’an’dır.” demiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Ayşe’nin bu sözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in hayatıyla ilgili gü nümüz yazar ve eserlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlardır.

• Medine ve Taif’te yaşayanlar tarımla, Mekke’de yaşayanlar ise ticaretle meşgul olmuştur.
Bu şekilde hayat süren Araplar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi soyları devam eden Araplara verilen isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasında yaygın olan dinlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Dayanışmanın gerekli olduğu çöl şartlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda dış tehlikelere karşı koymak veya saldırı yapmak gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasındaki sosyal sınıflardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

İslam öncesinde azat edilen kölelere denir. Kölelerle hürler arasında bir sınıftır. Bunlar köleler gibi alınıp satılmaz fakat hürler gibi de değildir.
Özellikleri verilen sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi döneme ait sözlü edebiyat örnekleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Sözlükte, yol ve hayat tarzı anlamlarına gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin amcalarındandır?

 
 
 
 
Soru 13.

Yeğeni Muhammed’i kendi öz çocu­ ğu gibi severdi. Bir yere gittiği zaman onu da beraberinde götürürdü. O, ölümüne dek, kırk yıldan fazla Hz. Muhammed’e öz babası gibi davranmış, onu sevmiş ve yetişmesi için elinden geleni yapmıştır.
Hz. Peygamberin metinde bahsedilen yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz. Muhammed (sav.) kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul olmuş ve bu sayede bazı kazanımlar elde etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hz. Muhammed’e (sav.) ilk vahiy nerede ve kaç yılında gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Fetretü’l-vahiy” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Müslümanlara yönelik boykotun bitmesinden sonra Hz. Peygamber’i ve Müslümanları çok etkileyen iki önemli vefat olmuştur.
Bunlardan biri Ebu Talib’in, diğeri ise Hz. Hatice’nin vefatıdır.
Bu olayların geçekleştiği yıl İslam Tarihi’nde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

• Beş vakit namaz farz kılınmıştır.

• Bakara suresinin son iki ayeti nâzil olmuştur.

• Şirke koşmamak koşuluyla ümmet-i Muhammed’in cennete gideceği müjdelenmiştir.
Bu müjdeler Hz. Muhammed’e (sav.) aşağıdaki kutsal gecelerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x