2017 3. Dönem AÖL Siyer 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de ensar ve muhacir arasındaki kardeşlik antlaşmasının sonuçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslam toplumunda ilk nüfus sayımını aşağıdakilerden hangisi yaptırmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Medine’de idari birliği sağlamak

II. Başka ülkelerle ticareti geliştirmek

III. Şehrin imarını sağlamak

IV. Toplumsal huzuru sağlamak

Numaralanmış ifadelerden hangileri Medine Sözleşmesi’nin yapılmasına gerekçe oluşturmuştur?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Gazve, Hz. Peygamber’in katıldığı seferlere denir. İslam tarihçilerine göre Hz. Peygamber’in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve ger çekleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gazvelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam tarihinde Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.

• Müslümanlardan yetmiş kişi şehit oldu.

• Savaş, müşriklerin galibiyeti ile sona erdi.
Sonuçları hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırması nedeniyle “Ahzâb Gazvesi” olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hudeybiye Barış Antlaşması öncesinde Hz. Osman elçi olarak gittiği Mekke’de bir müddet alıkonulmuş ve Müslümanların yanına dönmesi gecikmişti.
Bu durum onun öldürüldüğü yönünde haberlerin çıkmasına neden oldu. Bunun üzerine orada bulunan sahabe, bir savaş ihtimaline karşı, Hz. Peygamber’e müşriklerle ölünceye kadar savaşmaya söz verdiler.
Bu olay İslam Tarihi’nde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için mektup gönderdiği ülkelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethedilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Çok zor bir zamanda yapılmasından dolayı “Saatü’l-Üsre” olarak da bilinen sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Taif kuşatması

II. Kıblenin değişmesi

III. İslam’ın çağrı mektuplarının yollanması

IV. Kaynukaoğulları’nın Medine’den çıkarılması
Bu olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“De ki: Ben size, “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size “Ben bir meleğim” de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki: Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”
(En’âm suresi, 50. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerde Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan farklı kılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hz. Muhammed’in (sav.) Safa Tepesi’ne çıkarak Mekkelilere “… Şayet ben size şu tepenin arkasında, şehri kuşatmak isteyen bir düşman ordusu gelip karargâh kurmuş desem, bana inanır mısınız?” demiş, onlar da “Sen asla yalan söylemedin,senin söyleyeceğin her şeye inanırız.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu olayda Hz. Muhammed (sav.), aşağıdaki eğitim öğretim metotlarından hangisini kullanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanlar için örnek oluşturmaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aile içindeki tutum ve davranışları arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x