2017 3. Dönem AÖL Tarih 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 
 
 
 
Soru 8.

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

 
 
 
 
Soru 10.

İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır. Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır. Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x