2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir şaheseri incelemedeki amacımız o milletin edebî gelişimini gereği gibi ve doğru olarak anlamaktır. Çünkü bir şaheser neticede mutlaka toplumsal bir ülkünün ifadesidir. Bu parçanında şaheserlerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Edebî çalışmalarının ağırlık noktası edebiyat tarihidir. Bu anlayışla edebiyatımızın gelişimini bir bütün olarak ele alan _________ birçok dönemi ve eseri gün ışığına çıkardı. Bütünüyle bir kenara bırakılmış halk edebiyatını ve şairlerini tanıttı.Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihlerinin hazırlanış amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Destan, koşuk, sav ve sagular” aşağıdaki dönemlerden hangisinin ürünleridir?

 
 
 
 
Soru 6.

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nin başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin sözlü edebiyat ürünlerinin günü müze kadar ulaşmasında önemli bir payı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk şiirinde işlenen konulardan değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi destanların ortak özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Sagu”nun halk edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi “sav” kelimesinin anlamlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Destanda Yunanlıların Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlar konu edilmiştir. Troya’nın yıkılışından sonra yurduna geri dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan bu eser yazılı destan türünün en iyi örnekleri arasındadır. Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

İlhanlılar Dönemi’nde Oğuz Kağan Destanı’nı yazıya geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Vezir Tonyukuk kendi anıtında yaşam öyküsünden alıntıların yanı sıra Türklerin tarihinin bir bölümünü kişisel bir anlatımla ortaya koyduğu için bu anıt ________ türünün ilk ve en güzel örneklerinden biri sayılır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetsonrası Türk destanlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Kar buz kamug erüşti Taglar suvı akıştı Kökşin bulıt örüşti Kayguk bolup egrişür Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Orhun Yazıtları’yla ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Edebiyat tarihi kitaplarında aşağı dakilerin hangisi yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x