2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk edebiyatına yansımalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri bir kavramı temsil eder.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk adlı eserle ilgili söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı alanında eser vermiş sanatçılardan biridir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünün eski edebiyatımızdaki örneği olarak kabul edilebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Leyla ve Mecnun hikâyesini konu olarak almış sanatçılardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisi öğretici eserler arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazımbiçiminde eser vermiş sanatçı larımızdan değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Klasik Türk şiirinde gazelden sonra en çok kullanılan nazım şeklidir. Bir kişiyi öven veya yeren şiirlerdir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Uyak düzeni “aa,ba,ca…” şeklindedir.Bu parçanında sözü edilen nazım bi çimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatımızdaki düzyazı örneklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Gizli dertlerimi sana anlattım, Çalıştım sesimi sesine kattım, Bebe gibi kollarımda yaylattım, Hayal-i hatır et beni unutma Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Adrasan’dan itibaren sırasıyla Karaöz, Papaz ve Korsan Koyları’nı gördükten sonra 12. kilometrede Mavikent’e varıyoruz. Akdeniz’in en önemli sebze üreticilerinden biri olan beldede kilometrelerce uzanan seralar dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilometre sonra, gelişmiş bir kent gö­rünümüyle karşımıza çıkan Kumluca tam bir meyve ve sebze deposu. Bu parçanınnın türünün eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiiri nazım türlerindendir?

 
 
 
 
Soru 16.

Sanatçının doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. XI. yüzyılda yaşamıştır. Eserinden Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Türklerin yaşadığı coğrafyaları dolaşarak yaptığı araştırmadan sonra “Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü” anlamına gelen eserini yazmıştır. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki tezkirelerden hangisiCumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tır?

 
 
 
 
Soru 18.

Kasidelerde şairin kendisini övdü ğü bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

(I) Dede Korkut Hikâyeleri’nde Oğuz Türklerinin sosyal hayatından, gelenek ve göreneklerinden, yaptıkları savaşlardan bahsedilir. (II) Halkın karakterini ve hayat biçimini yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve şiirsel bir dil vardır. (III) Bu hikâyelerde tamamen gerçeğe uygun kişi ve olaylar anlatılmaktadır. (IV) Eser, her biri ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâyeden oluşur. Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Günümüzde “monolog, stand-up” diye adlandırılan tek kişilik oyunların eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x