2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan ögelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Herhangi bir ölçünün kullanılmadığı nazım biçiminin adıdır. Mısralarda hece sayısı eşitliği, hecelerin uzun veya kısa olması gibi özellikler dikkate alınmadığı için belli bir kalıba bağlı kalınmaz. Kafiye kullanmak şairin isteğine bağlıdır.Bu parçanında sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

1920’li yılların şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Mehmet Akif Ersoy’un edebî kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

“Şeyh Bedrettin Destanı”, şiirinin dönüm noktası olur. Bu, şairin epik şiirle kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Milliye Destanı”nda hayata gerçekçi bir açı­ dan bakar. Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Kayan yıldız gibi geceki izden, Bakışlar saçılsın kirpiğinizden Etekler içinde naz eden dizden Üzülsün bu deli gönlüm, üzülsün… Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran; madde ve ruh problemlerini, iç alemin gizli duygu ve tutkularını dile getiren şair yetkin bir dil kullanmıştır. “Kaldırımlar Şairi’’ olarak anılan sanatçının en çok bilinen şiir kitabı “Çile’’ dir. Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kurutulmuş bir çiçektiniz sanki, göğü­nüzü getirdim Karşılıklı bakışan sulardan ve en iyisi Sırmayla süslenmiş bir eski zaman ceketi örttüm Üstlerinize Isındınız, uyudunuz, ölmediniz gülümsemeyle Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Cahit Külebi

II. Fazıl Hüsnü Dağlarca

III. Refik Durbaş

IV. Oktay Rıfat Horozcu
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Garip dışında yeniliği sürdüren şairlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Birdenbire, Birdenbire; Her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire; Yollar, kırlar, kediler, insanlar… Aşk birdenbire oldu. Sevinç birdenbire. Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Türk edebiyatında var olan tüm geleneklere karşı çıkmışlardır.

II. Şiirlerinde süslü ve sanatlı bir anlatım kullanmışlardır.

III. Öğreticiliğin ön planda olduğu şiirler yazmışlardır.

IV. Alaycı tutuma, mizahi ögelere şiirlerinde sıkça yer vermişlerdir.
Numaralanmış ilkelerden hangileri Garipçilerin şiir anlayışlarını yansıtır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiiri için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şairlerdendir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sanatçı, gerçekçi edebiyatın ilk örneklerinden olan “Karabibik” adlı eseriyle mekânı İstanbul dışına taşı­mıştır. Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden olan yazar, gözleme dayalı konularını kendi yaşamından almıştır. Betimlemelerindeki ustalık ve ayrıntıları yerinde kullanmasıyla Türk hikâyeciliğine büyük katkı sağlamış­tır. Yazarın roman alanında ustalığını kanıtladığı önemli eserlerinden biri de “Kuyucaklı Yusuf’’tur. Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanı­dır. Gönül ilişkileri, hastalık, acılar, sevinçler okura anlatıcı tarafından aktarılır. Romanda olayların insan psikolojisine yansımaları anlatılır.Bu parçanında tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x