2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Avanos Ürgüp Göreme yöresinde peribacalarının oluşmasında etkili olan kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır?

 
 
 
 
Soru 4.

Dünya su kaynakları içinde tatlı su miktarının oranı aşağıdakilerden hangisi kadardır?

 
 
 
 
Soru 5.

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nın dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir?

 
 
 
 
Soru 6.

Enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır.
Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk oranı daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 7.

Yukarıda kırıklı yapıların bulunduğu yerlerde fay hattı boyunca yüzeye çıkan suların oluşturduğu kaynak çeşidi gösterilmiştir. Bu kaynak çeşidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde gerçekleşir. Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir.
Buna göre gece ve gündüz arasında
I. düzenli yağış,

II. çok düşük sıcaklık,

III. yüksek sıcaklık farkı unsurlardan hangileri fiziksel ayrışmayı hızlandırır?

 
 
 
 
Soru 9.

Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:
• Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.
• İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi ot formasyonu içerisinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun,o ülke veya bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.
Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;
I. göç,

II. doğal afet,

III. savaş
olaylarından hangilerinin etkili olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 14.

Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık. Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Ünlü Fizikçi Albert Einstein, 1933’te siyasi nedenlerle Almanya’dan Amerika’ya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devam edip 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Albert Einstein’ in göçü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Nüfus piramitlerinin tabanına bakılarak doğum oranı hakkında fikir yürütülebilir. Tabanı dar olan piramitler doğum oranının düşük olduğunu gösterir.
Buna göre aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisi son yıllarda doğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur?

 
 
 
 
Soru 18.

Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir?

 
 
 
 
Soru 19.

Yukarıda verilen yerlerin hangisinde birincil ekonomik faaliyet alanında çalışan oranı daha düşüktür?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan yerlerde gözlemlenen olumlu bir durumdur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x