2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır.
• Ülkemizde Erzurum – Kars çevresinde yaygın olarak görülür.
• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Yukarıdaki harita üzerinde akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan toprakların yaygın olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Türkiye’nin yaklaşık % 35’i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların büyük çoğunluğu yıllık yağış miktarı fazla olan yerlerde bulunmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangisi orman varlığı bakımından daha zengindir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıda verilen akarsu ve döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Türkiye’ de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır. Bu bölgelerden biri de Göller Yöresidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöredeki göllerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Türkiye’nin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır. Bu durum; I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğu

II. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiği

III. Bu alanların volkanik araziler olduğu fikirlerinden hangilerine kanıt olabilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

Türkiye’de sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfusu seyrek olan yerler de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin engebeli ve tarım arazilerinin parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler yaygındır.
Buna göre, harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?

 
 
 
 
Soru 10.

• Köye bağlı yerleşme birimleri içinde en yaygın olanıdır.
• Yaz döneminde halkın hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Türkiye’nin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Çukurova’da tarım ekimini tamamlayan mevsimlik işçiler soğan hasadı için bu kez Ankara Polatlı ile Hatay’ın Amik ovasının yolunu tuttu. Soğan hasadının ardından bu kez de Karadeniz’e fındık hasadı için göçler başlayacak. Paragrafta bahsedilen göçlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Panama Kanalı harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıda verilen ulaşım yollarından hangisi yük taşımada diğerlerine göre daha pahalıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir yolu yoğunluğu daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından meteorolojik kökenli bir doğal afettir?

 
 
 
 
Soru 18.

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde deprem olma riski daha azdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu yaşanan can ve mal kaybı gelişmemiş ülkelere göre daha azdır.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde aynı büyüklükteki bir depremin daha az can ve mal kaybına neden olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x