2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına ne denir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?

 
 
 
 
Soru 3.

Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaçduyar. Ekosistemdeki enerji akışı gü neşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü olarak aktarılır.
Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 5.

Gelişmişlik seviyesi yüksek ancakdoğum oranı düşük olan ülkeler nü fus artış hızını yükseltici politikalar uygular.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Bir ülkenin nüfus artış hızı ekonomik kalkınma hızından yüksek ise ülkede bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?

 
 
 
 
Soru 13.

Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması

II. Kuş gribi nedeni ile tavuk üretiminin azalması

III. Kâğıt sanayisinin su kaynaklarına yakın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
Soru 16.

“Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Tarım arazilerimiz geniş ve tarımsal üretimde makine kullanımı yaygın olmasına rağmen üretimimizde yıldan yıla dalgalanma görülür.”
Yukarıda yaşadığı yer hakkında bilgi veren çiftçi harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamaktadır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Türkiye’de kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

I II III IV Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisi orman yangınlarına karşı 1. derece hassas yerlerden biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x