2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir. Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 4.

Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 5.

Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya

II. Hindistan

III. İngiltere

IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 10.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi

II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi

III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Pulluk

II. Traktör

III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x