2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Coğrafya 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nü fus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

1965’de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki illerimizden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 4.

Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunedenle öncelikle bu alanlarda yatı rımları geliştirmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır?

 
 
 
 
Soru 6.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

• Okullaşma oranı
• Doktor başına düşen hasta sayısı
• Doğal kaynakların kullanım biçimi Verilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar?

 
 
 
 
Soru 9.

İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Nüfus artışı

II. İhtiyaçların çeşitlenmesi

III. Çevreci hareketlerin güçlenmesi

IV.Yenilenebilir enerjinin önem kazanması
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttı ran faktörlerdir?

 
 
 
 
Soru 11.

Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Hazar bölgesi enerji kaynakları, verilen Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın fiziki bir özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Su, Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Afrika’da aslan, leopar gibi yırtıcı hayvanların avlanarak sayılarının azaltılması, otla beslenen hayvan türlerinin artmasına bu durumun da otlakların aşırı tüketilerek kıtada erozyonun hızlanmasına neden olduğu görülmektedir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılır?

 
 
 
 
Soru 18.

Uzun süreli kuraklık yaşayan bir bölgede bu duruma bağlı olarak insan ve hayvanların yaşayacağı olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Yukarıda verilen görsel hangi çevre kuruluşunun amblemidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x