2018 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hiçbir şey yazmadan, okumadan ya da herhangi bir şey yapmadan bir süre bekleyiniz. Bu hâle ne kadar katlanabilirsiniz? Kuşkusuz sosyal bir çevre içerisinde yaşayan insan, çevresindeki varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. İnsan çevresindeki insanlarla konuşmak, onlardan bilgi almak, bilgi vermek ihtiyacı duyar ve bunun için de iletişim kurar. Bu paragrafta üzerinde durulan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi. Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 3.

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır. Bu parçanında “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.
Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır?

 
 
 
 
Soru 5.

Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur. Bu parçanında dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

 
 
 
 
Soru 6.

-Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir. -Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur. -Yazı dilinde noktalama işaretlerine dikkat edilmez. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.

II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.

III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.

IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Ural-Altay dil ailesine mensup dillerin sondan eklemeli bir yapısı vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Türkçenin bilinen en eski örnekleri (8. yy.) _________ kalmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 11.

-Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 1074 yılları arasında yazılmıştır. -Yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını veren bir sözlüktür. -Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait çok sayıda koşuk, sagu, sav örneği bulunmaktadır. Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

En geniş anlamıyla konuşmayı sağ layan hareketlerin tümüdür. Dar anlamıyla dildeki sesleri çıkarma olayıdır. Bu parçanında tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bü yük ünlü uyumu kuralına uymaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Hoyrattır bu akşam üstüler daima Gün saltanatıyla gitti mi bir defa Yalnızlığımızla doldurup her yeri Bir renk çığlığı içinde bahçemizden Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki birleşik sözcüklerdenhangisi ses aşınması yoluyla oluş muştur?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

İnsan hayatta neye ihtiyaç duyar ( ) Bence iki şeye ( ) sevgi ve saygı ( ) Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x