2018 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

  • 1.080 kez görüntülendi.

Soru 1.

Tüm hak ve özgürlüklerin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 
 
 
 
Soru 2.

“Dinde zorlama yoktur…” (Bakara suresi, 256. ayet) Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller?

 
 
 
 
Soru 6.

“Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide suresi, 90. ayet) Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 8.

İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır. Bu hadis aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 10.

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…” (Bakara suresi, 188. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Allah tarafından gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren, inanç, ibadet ve ahlak kurallarının bütünüdür. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanmayı ve öğrenmeyi teşvik eden ayetlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) gelen vahiy şekillerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bilgi kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın şekilde ilk çizen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x