2018 1. Dönem AÖL Fizik 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesi

II. Yerdeki kitabın rafa konulması

III. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememek Bu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Fizikte iş, kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı ile bulunur. Büyüklüğü 8 N olan bir kuvvet yere paralel olarak şekildeki gibi bloğa 3 m’lik yol boyunca uygulanıyor.
Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç j’dür? (Sürtünmeler önemsiz)

 
 
 
 
Soru 3.

Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.
Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?

 
 
 
 
Soru 4.

Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre
I. Ağaçta duran ceviz

II. Rafta duran kitap

III. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocuk
verilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

 
 
 
 
Soru 6.

Potansiyel enerji, bir cismin ağırlığı ile yerden yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Kütleleri eşit şekildeki K, L, M ve N cisimlerinden hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?

 
 
 
 
Soru 7.

Oyuncak kamyonet K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki KLM yolunu takip edip M noktasında durmaktadır.
Buna göre I. Kamyonet serbest bırakılmadan önce K noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.

II. Kamyonet L noktasından geçerken kinetik enerjiye sahiptir.

III. Kamyonetin M noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 8.

Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır?

 
 
 
 
Soru 9.

Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı deniz seviyesinde 1 atm basınç altında kaç °C olarak kabul edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Öz ısı ile ilgili;
I. Birimi cal/g °C’dür.

II. Maddeler için ortak özelliktir.

III. Madde miktarına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Eşit kütleli K, L ve M maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre maddelerin öz ısıları CK, CL ve CM arasındaki ilişki nasıldır?

 
 
 
 
Soru 12.

Kütleleri eşit K, L, M ve N maddelerine ait öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre hangi maddeyi ısıtmak daha zordur?

 
 
 
 
Soru 13.

Saf bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi sütun grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hal değişim sıcaklığı kaç °C’dür?

 
 
 
 
Soru 14.

Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sıcak su içine atılan kaşığın ısınması

II. Yanan sobanın odayı ısıtması

III. Güneşin dünyayı ısıtması
Bu örneklerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yalıtkan sapları üzerinde duran elektrik yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir.
K ve L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrıldığında K’nin son yükü kaç q olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.
I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.

II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.

III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 17.

Nötr K ve L iletken cisimlerine artı yüklü M küresi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
M küresi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri yalıtkan saplarından tutularak ayrılırsa K ve L cisimleri hangi cins yükle yüklenirler? K <----> L

 
 
 
 
Soru 18.

Şekildeki +q yükünün kendisinden dkadar uzaktaki bir K noktasında oluş turduğu elektriksel alan E’dir.
Buna göre +2q yükünün d kadar uzaktaki elektriksel alanı kaç E olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uyguladıkları kuvvet F kadardır.
Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 20.

Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra
I. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.

II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.

III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x