2018 1. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.
Buna göre denizin yüzeyinden derinleredoğru yüzerek inen dalgı cın üzerine etki eden basınç nasıl değişir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 3.

Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oya’nın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F’dir. Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür?

 
 
 
 
Soru 5.

Sıvılarda basınç P = h . t . g bağıntısı ile bulunur.
Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak)

 
 
 
 
Soru 6.

Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır. Buna ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Şekildeki sıvılı sistem dengededir. Ağırlığı önemsiz pistonların kesit alanları oranı A1 /A 22 = 1/6 olduğunagöre L’nin ağırlığı K’nin ağırlığı nın kaç katıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

Eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili; I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.
II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.

III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür. ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı; I. Sürtünmeyle

II. Dokunmayla

III. Etkiyle (tesir ile) verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 yüklerinin aralarındaki elektriksel kuvvet F’dir. Yükler arası mesafe d olduğunda elektriksel kuvvet kaç F olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Pozitif yüklü iki elektroskoba şekildeki gibi K cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz kapandığı (1. durum), L cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor (2. durum).
Buna göre K ve L cisimlerinin yüklerinin işareti nedir? K <----> L

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.

II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.

III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir metal telin direnci;
I. boyuna

II. kesitine

III. cinsine
verilerinden hangilerine bağlıdır?
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 
 
 
 
Soru 17.

Direnci 50 Ω olan ısıtıcı prize takıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.
Buna göre prizin gerilimi kaç volttur?

 
 
 
 
Soru 18.

Şekildeki devrede özdeş ampullerin her birinin direnci 3 ’dur.
Buna göre devredeki K, L, M ve N ampullerinin hangisinden en fazla akım geçer?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Direnci 30Ω olan bir iletkenden 1 A akım geçmektedir. Bu iletkenin gücü kaç Watt olur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x