2018 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin İslam dinini tanımlarken yer verdiği ifadelerden biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 3.

• Dinler tarihi alanında objektif çalış malarıyla tanınmıştır.

• “Tahkîiku Mâ li’l-Hind” adlı eserin müellifidir.

• Modern dinler tarihinin oluşmasında etkili olmuştur.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Dinler tarihinin metodu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Kuran-ı Kerim’de ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok yer verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.”
(Hucurat suresi, 11. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan kötü davranışlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali ile Hz. Aişe taraftarları arasında olmuştur?

 
 
 
 
Soru 10.

Emeviler dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır?

 
 
 
 
Soru 11.

Afrika’nın İslamlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

Kur’an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilik’te tanrıya verilen isimdir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yahudilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

• Sürgün sırasında kaybolan Tevrat’ı yeniden kaleme almıştır.

• Yahudi olmak için Yahudi bir anneden doğmayı şart koşmuştur.

• Cumartesi (Şabat) uygulamasını yeniden tesis etmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber kabul edilmez?

 
 
 
 
Soru 17.

Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

• Evrensel anlamına gelir.

• Havari Petrus tarafından kurulduğu kabul edilir.

• Papa’nın yanılmaz olduğuna inanılır.
Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Hristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirileceğine inanılan yere yapılmış olan Kudüs’teki kiliseye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların sembollerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x