2018 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hindular kendi dinleri için aşağı daki kavramlardan hangisini kullanırlar?

 
 
 
 
Soru 4.

Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 5.

Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 7.

Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Kurucusu Lao-tzu dur.
• Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
• Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur. Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Ermeni kiliseleri hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına _________ denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Ayin dili Türkçe’dir.
• Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
• Ruhban sınıfına mensup olanlar sakal bırakmazlar. Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır. Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düş manlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.” Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?

 
 
 
 
Soru 18.

Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ , bununlagörevli ve yetkili olan kişiye de ________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...