2018 1. Dönem AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Konferanslarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır?

 
 
 
 
Soru 2.

Bizdeki sadeleşme hareketleri, Anadolu’da sağlam bir başlangıçla kurulup gelişmekte olan yazı dilinin XV. yüzyıldan sonra bağlı bulunduğu yeni şartlar dolayısıyla başlamıştır. Bu hareketler kelime hazinesi, gramer yapısı, sentaks ve üslup özellikleri bakımından yalnızca aydın zümreye hitap eden dilin ağır yapısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bir konferanstan alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Dil bir milletin varlığının asli unsuru ve o milletin sosyal yapısını şekillendiren kültürünün en iyi ifade vasıtası olduğu içindir ki her millet kendi dilinin zaman ve mekân içinde değişerek yol alan şekillenmeleri ile yakından ilgilenmiştir. Millî benliklerinin şuuruna varmış olan toplumlarda dil konusu ön plana çıkmıştır. Bir konferanstan alınan bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

-Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır. -Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir. -Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir. Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

Sempozyumlarda sunulan bildirilerde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi münazaralardahakem kurulunun konuş macıları değerlendirme esaslarından değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Hemen herkesin bir gün anlatmak üzere beklettiği güzel bir hikâyesivardır. Bu hikâyeler sabırla yıldızı nın parlayacağı anı bekler durur. Bazısı söylenmeden kalır, bazıları dilden dile aktarılıp anonimleşir. Çocukluktan kalma hüzünlü hikâyeler, lisedeki haşarılıklar, gündelik hayatın sıradanlığını delip geçen olağanüstü anlar, rastlaşmalar, tesadüfler, ilk aşklar, nesilden nesile miras bırakılan eşyalar, kayboluşlar ve buluşlar. Hepsi, insanlığın büyük nisyanından kaçmak için anlatılmayı bekler. Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz. Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır.Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alış kanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.Bir sempozyum bildirisinden alı nan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makale türünün benzerliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Türk edebiyatındaki ilk makale hangi gazetede yayımlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Bilimsel yazıların bu bölümünde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur. Bu bulgular, tartışılıp genelleştirilerek başka çalışmalarla ilişkilendirilir. Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacının uyması gereken kurallardan değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya _________ denir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi bilimsel yazılarda daha az kullanılır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi gö rüşlerin dile getirilmesi açısından ötekilerden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Makale yazarı aşağıdakilerden hangisini daha az kullanır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi bir plan dâhilinde yapılan konuşmalardan değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x