2018 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır. Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Tercüman-ı Ahval” gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Duyguların, düşüncelerin ve yaşanı lan olayların; günü gününe kaydedilerek oluşturulduğu metinlerdir. Bu cümlede tanımı verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazı larının taşıması gereken özelliklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarındandır. Onun eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştırır. Ölmez Otu’nda kısa cümlelerle canlı betimlemeler yapar. Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Beş Hececiler, yayımladıkları bir kitapla memleketçi edebiyata tepki göstermiştir.
• Yaygınlaşan günlük türünün öncüleri Nurullah Ataç ve Salâh Birsel’dir.
• Köy romanının en tanınmış örneklerinden biri de Yılanların Öcü’dür. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Şiirlerinde; ölüm, sonsuzluk, zaman, an, rüya, hülya ve geçmiş zamana duyulan özlemi konu olarak işler. Ayrıca yazdığı makaleleri “Edebiyat Üzerine Makaleler” adlı eserde toplamıştır.Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştı rılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Doğayı seven edebiyat ve doğayı severek bezeyen mimarlık ise insanoğlunun çok sonraları gerçekleşen büyük bir başarısıdır. Siz doğayı bir de insansız düşünün. Kaçacak yer ararsınız. Bütün konular arasında doğayla insan arasındaki ilişkiden hoşlanıyorum ve her zaman ona dönüyorum. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Birden İstiklal Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları, mızıka sesini yer yer bastırıyor ve kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstündebir güneş gibi… “Hiç kimseye bakmı yor sanılan, fakat herkesi ve her şeyi gören, herkesi kendine doğru sevgi ile çeken gözlerinin engin mavisi şimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor; hareketli başının içinde şimdi ne düşünceler kaynaşıyor?” diye düşündüğümü anımsıyorum. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi bilinen fıkra kahramanlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne _________ denir. Eskiden bu tür yazılara “kalem tecrübesi” denirdi. Bu türün ele aldığı konuların sınırı yoktur. Kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey konu olarak ele alınabilir. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Babür Şah’ın yazdığı Babürname, _________ türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

• Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.
• Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.
• Gazetelerin ilk sayfasında ve sü tununda yayımlanan makalelere “giriş makalesi” denir. Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önemli denemecilerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x