2018 1. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

XV
III. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Lale Devri’nde Doğu ve Batı’dan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

XVII ve XV
III. yüzyıllarda Avrupa’da görülen;
I. Bilimde akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkması

II. Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanması

III. Fransız İhtilali ile özgürlük, eşitlik, milliyetçilik fikirlerinin yayılması gelişmelerinden hangileri dünyada önemli siyasi değişiklere neden olmuştur?

 
 
 
 
Soru 4.

Rus Çarı I. Petro Karadeniz’e inebilmek için Osmanlı Devletinin aşağıdaki hangi toprağını ele geçirmek istemiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı ğa benzer başlıklar kullanmışlardır. Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nde Divanıhü mayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti. Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki eserlerden hangisi XIX. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin Avrupa mimari üslubu örnek alınarak yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 20.

Osmanlı’da ilk resim eğitimi veren okul olan Sanayiinefise Mektebi’ni açan ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x