2018 1. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

*–soru iptal edildi–*
Sıfırı keşfetmesi, logaritma cetvelini oluşturması gibi çalışmaları ile matematik bilimine büyük katkılar sağlayan İslam bilgini kimdir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kur’an, Hz. Peygamber’in zamanında yassı taş, bez parçaları vb. şeylere yazılmıştı. Onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an ayetlerini toplamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, ayetleri iki kapak arasına toplayarak kitap hâline getirmiştir. Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 6.

Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır. Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

*–soru iptal edildi–*
Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet) Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?

 
 
 
 
Soru 9.

Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.” (Nûr suresi, 27-28. ayetler) Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Büyüklere saygı göstermek

II. Oruç tutmak

III. Zekât vermek

IV. Hastaları ziyaret etmek Bunlardan hangileri ahlâkî görev kapsamında değerlendirilmez?

 
 
 
 
Soru 13.

İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalış ma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır. Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki ayetlerden hangisiİslam dininin dünya hayatına bakı şını vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

*–soru iptal edildi–*
• Olaylara Kur’an çerçevesinden bakma alışkanlığı kazandırmak
• Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek
• İslam dininin inanç esaslarını kavratmak Amaçlarından bazıları verilen Temel İslam Bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurur. Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Sünnet, İslam’ın Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x