2018 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra ________ adını almıştır. Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır. Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim. Ah! Hakk’a varmayan gönlüm kırık Yeryüzünde “sultanım” deyip ululanırken Gamla dolup yer altına girdim işte. Divan-ı Hikmet’ten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Oldukça üretken olan şair birçok eserinde sosyal gelişmelerin üzerinde durmuştur. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıylauygulamış ve divan edebiyatı anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı mesnevileri bulunmaktadır.Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan ________, ________, _________ gibi uzun kahramanlık hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gecelerini keyifli hâle getirirmiş. Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili çalışma yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

• Gazelin ilk beytine verilen addır.
• Gazelin en güzel beytidir.
• Gazelin son beytine verilen addır. Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme _________ adı verilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x