2018 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Musavver Malumat” adlı dergide “abes ile muktebes” tartışmasını başlatan şair kimdir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin belli başlı şairlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir öğretici metindir?

 
 
 
 
Soru 4.

En iyi şiirlerinden biri “Elhan-ı Şita”dır. “Tâmât” adlı bir şiir kitabı vardır. Birçok edebî türde eser veren, servetifünun sanatçısıdır. Sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bazı şiirlerde şair, anlamı dizenin ortasında tamamlar ve burada başka bir dize başlar. Buna nazmın nesre yaklaştırılması denir. Türk edebiyatında _________ ve _________ bu tarzı başarıyla kullanmışlardır. Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Gerçekçi edebiyat akımının şiirdeki biçimidir.
• “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenir.
• Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.Özellikleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Servetifünunun Halit Ziya’dan sonraki en iyi yazarı olarak kabul edildi. Eserlerinde hep aşk konusunu işledi. Çeşitli türlerde eserler verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Eylül, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi… Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Servet-i Fünûn dergisinin 1901 yılında kapatılmasına neden olan “Edebiyat ve Hukuk” çevirisini kim yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

• “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle hareket ettiler.
• Dilin, edebiyatın ve bilimin ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini savundular.
• Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek istediler. Özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi fecriati sanatçılarından değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Edebiyat tarihçisi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” ve “Türk Edebiyatı Tarihi” önemli eserlerinden ikisidir. Bu parçanında bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımını destekleyen dergilerden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

İçinden tanırım ben o elleri, Onlar ki zâhirde vîrân olurlar; Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar şi’rine hayrân olurlar. . . . Başıboş, kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını; Ellere bırakır zafer payını, Memleket yolunda kurban olurlar!.. Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Saf(öz) şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi klasik olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en ünlü temsilcisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Türk edebiyatında ilk mensur şiir çevirileri _________ tarafından Fransız edebiyatından yapılmıştır. Edebiyatımızın ilk başarılı mensur şiir örneklerini Mensur Şiirler adıyla verir. ise Siyah İnciler adlı eseriyle en başarılı mensur şiir kitabını ortaya koymuştur. Bu parçanında boş bırakılan yerler aşağıdaki isimlerle uygun şekilde doldurulduğunda hangisi dışta kalır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x