2018 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Akımı yıl içinde fazla değişiklik göstermeyen akarsular düzenli rejime sahiptir. Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Yukarıda toprağın katmanları (horizonları) gösterilmiştir. Bu kesite göre bitki gelişimi hangi katmanda başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah
II. Mahmut döneminde yapılmıştır.Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x