2018 2. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Coğrafya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.

II.Bitki ve hayvan topluluklarının yaşadıkları ortamdır. Numaralandırılarak verilen tanımların karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I <------> II

 
 
 
 
Soru 2.

Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için belirli bir sıcaklığa ve yağışa ihtiyaç vardır. Bu nedenle sıcaklık ve yağış bitki çeşitliliği ve bunların yayılış alanı üzerinde etkilidir.
Yukarıda bitkilerin gelişmesi ve büyümesi üzerinde etkili olan faktörlerden hangisinin öneminden söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölgelere biyom denir. Her biyomun kendine özgü iklim, bitki ve hayvan türleri vardır.Buna göre biyomlar ile ilgili aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Suyun sıvı halden sıcaklığın etkisiyle gaz haline dönüşmesi olayıdır. Yeryüzündeki su kaynakları bu olay sayesinde atmosferde nem oluşmasını sağlar.
Yukarıda su döngüsünün hangi aşamasından söz edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Endonezya’da daha az çocuk sahibi olmayı teşvik eden nüfus politikaları uygulanmaktadır.
• Fransa 1995 yılında başlattığı nüfus politikası ile ailelerin dahafazla çocuk sahibi olmalarını teş vik etmektedir.
Buna göre Fransa ve Endonezya karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi liman şehri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Fırat

II. Amazon

III. İndus
Yukarıdakilerden hangileri çevresinde ilk şehirlerin kurulduğu akarsulardandır?

 
 
 
 
Soru 9.

Mal ve hizmetlerin imal edilmesi veya oluşturulması için yapılan ekonomik etkinliklere ne denir?

 
 
 
 
Soru 10.

Çay, şekerpancarı gibi çabuk bozulabilen ham maddeleri işleyen sanayi tesisleri ham madde kaynağına yakın yerlere kurulmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde ham madde kaynaklarına yakınlık daha çok dikkate alınır?

 
 
 
 
Soru 11.

İnsanlar tarafından yapılan etkinliklerin tümüne beşeri faaliyetler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen yeterince gelişmemiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi devlet kontrolü altındadır?

 
 
 
 
Soru 15.

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık, yaz aylarının serin ve yağışlı geçtiği, gür çayır ve otlakların bulunduğu yerlerde yaygın olarak yapılmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygındır?

 
 
 
 
Soru 16.

• Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılır.
• Elektrik iletme özelliği bulunan yumuşak bir metaldir.
• Mutfak eşyası ve süs eşyası yapı mında da kullanılmaktadır.
• Murgul (Artvin) çıkartıldığı ve işlendiği yerlerdendir.
Yukarıdaki bazı özellikler verilen maden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Türkiye’de aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha yaygındır?

 
 
 
 
Soru 19.

Hamitabad (Kırklareli) termik santrali aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini kullanarak elektrik üretmektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Heyelan, yer şekillerinin engebeli ve yağış miktarının fazla olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde heyelan oluşma ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x