2018 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Açık lisede okuyan bir öğrencinin bütün kredilerini tamamladıktan sonra diploma alabilmesi, herhangi bir konuda mağdur olan birisinin mahkemeye dava açarak mağduriyetinin giderilmesini istemesi bu kavrama örnek verilebilir. Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 3.

“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle anayasalgüvenceye kavuşturulan hak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Kuvvetler ayrılığı

II. Üniter devlet yapısı

III. Hukukun üstünlüğü
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti devletinin dayandığı temel esaslar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Halk iktidarı”, “halk egemenliği” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kuvvetler ayrılığının anlamı aşağı dakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Kısıtlı oy türünde oy kullanma belli şartlara bağlı olarak yerine getirilir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kısıtlı oy olarak değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi gelişmeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşama biçimi olarak benimseyen bireyden beklenmeyen bir durumdur?

 
 
 
 
Soru 12.

Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Avrupa Konseyi

II. Birleşmiş Milletler

III. Avrupa Birliği
Yukarıdakilerden hangileri evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 14.

İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme aşağıdaki komitelerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na taraf olan devletlerde seçimlerin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Ülke

II. Egemenlik

III. Çatışma
Yukarıdakilerden hangileri devletin varlığı için gerekli olan unsurlar arasında yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Egemenlik hakkının tek bir kişiye ya da bir zümreye değil, halkın tamamına ait olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...