2018 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı varlıklar birtakım sesler çıkartır. Örneğin köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendiaralarında konuşarak, yazarak ileti şim kurarlar. Bu parçanınnın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Rasim Öğretmen dil ve anlatım dersinde “kılavuz” sözcüğünün hangi dilden dilimize geçmiş olabileceğini öğrencilere sormuş, daha sonra bu sözcüğün öz Türkçe olduğunu belirtmiştir. Rasim Öğretmen’in verdiği bu bilgi dil bilgisinin hangi bölümünün inceleme alanına girer?

 
 
 
 
Soru 3.

• Konuşma dili, günlük yaşamda konuşulan dildir.
• Konuşma dilinde el-kol hareketleri, ses tonu ve vurgu önemsizdir.
• Konuşma dili, işitme duyumuza hitap eder. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 4.

En güçlü iletişim _________ ile yapılan iletişimdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Hint-Avrupa dillerini konuşan uluslar aynı soydan gelmektedir.

II. Diller arasındaki yakınlık ve benzerlik dil ailelerini oluşturmuştur.

III. Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenmektedir.

IV. Türkçe, yapı bakımından tek heceli dillerdendir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Dilimizin ilk yazılı kaynağı olan Göktürk Kitabeleri Türkçenin hangi dönemine aittir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi vurgu ve tonlamaya göre diğerlerinden farklı okunur?

 
 
 
 
Soru 8.

Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan değişikliktir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Artık demir(I) almak günü gelmişse zamandan(II),
Meçhule(III) giden bir gemi(
IV.) kalkar bu limandan.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

 
 
 
 
Soru 11.

Türkçe kökenli sözcüklerde ilk heceden sonra o, ö ünlüsü bulunmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

(I) Ali ağa o gün tarlaya gitmemişti. (II) Onun yerine sabah erkenden Muhtar Osman’la konuşmak için kahveye gitti. (III) Muhtarın yanında Hasan Öğretmen’i gördü. (IV) Bunun üzerine konuşmaktan vazgeçerek imamın yanına gitmeye karar verdi. Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 13.

Belli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Türkçede bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi ses aşınması (düşmesi) yoluyla oluşmuştur?

 
 
 
 
Soru 16.

Etmek, olmak, eylemek, kılmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi oluyorsa sözcükler bitişik yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın ( . ) kullanımı yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Karadeniz’de balıkçılar teknelerine evlatlarıymış gibi bakar ( ) Hatta onlara verdikleri isimlerle ruhlarını ( ) sevgilerini ve özlemlerini ortaya koyarlar: Köroğlu, Godik, Darıcalı, Yorgun Gözler ( ) Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin hangisinde kesme ( ’ ) işareti kullanılmamalıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x