2018 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumda oturum başkanının görevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Tiyatronun temeli dildir. Dile karşı duyarlılığı olmayan bir oyuncu iyi bir tiyatro sanatçısı olamaz. İyi bir sahne oyucusu o toplumun dilini en iyi temsil eden kişidir. Bir forumdan alınan bu parçada dil aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Herhangi bir konuda karşıt görüşlerin bir hakem kurulu önünde savunulduğu söz yarışıdır. Hangi görüşün üstün olduğuna değil iyi savunulduğuna bakılır. Bu parçanında özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Konunun sunuluşu

II. Hitap cümlesi

III. Sonuç

IV. Sorular ve cevaplar V. Konferansın amacı Konferans akışı ile ilgili numaralanmış ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Sosyal bir sorun geniş kitleler önünde tartışılır.

II. Dinleyiciler tartışmaya aktif olarak katılırlar.

III. Bir hakem kurulunun önünde gerçekleştirilir. Forum için bu özelliklerden hangileri söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmacıların uyması gereken kurallardan değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

________ alanında uzman bir kişinin herhangi bir olay veya konu hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla topluluk önünde yaptığı, ön hazırlık gerektiren konuşmalardır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu yahut sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi denir. Monografide herhangi bir yer, eser, bilimsel bir problem farklı bir bakış açısıyla değerlendirilir. Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Sanatçı, seçtiği bir konuda tek ve en güzel eseri ortaya koymaya çalışır. Bunu yaparken edebiyat, resim, müzik, tiyatro ve mimarlık gibi güzel sanat dallarından birine başvurur. Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi, Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’u kendi alanlarında en üstün sanat eserleri arasında gösterilebilir. Bu münazara metninde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan toplantı türüdür. Bu toplantıların sonunda dinleyiciler tartışmaya katılıp fikirlerini açıklayabilirler. Bu parçanında bahsedilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bilimsel yazılarda belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan ve en iyilerini seçen bölüme _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bilimsel yazıların bu bölümünde metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilmiş biçimi yer alır. Bu bölüm metnin içeriğini tam olarak ifade edebilecek özellikte olmalıdır. Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine en az rastlanır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı türlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda yayımlanan, günlük olaylar ve ülke sorunlarına dair temel görüşleri yansıtan yazılara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Türk edebiyatının ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Gark-ı bihâr-ı rahmet ü müstevcib-i sevâb Bu dize anlatımın hangi özelliği ile çelişmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hayır, arkadaşlar hayır! Bir sanatkâr, toplumdan koparak tek başına çalışan veya sadece Tanrı’nın lütfu ile meydana gelmiş bir varlık değildir! Büyük sanatkârlar, toplumun içinden, işte bu sıralardan, sizlerin arasından yetişmişlerdir. Yarının büyük sanatkârlarını simalarınızda şimdiden görür gibi oluyorum. Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinin hangisiden alınmış olamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makalelerin benzer yönlerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x