2018 2. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Toplumu düzenleyen ahlak kurallarıüzerine derinlemesine düşü nen felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bireyin bir baskı ve zorlama olmadan isteklerini gerçekleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

İnsan içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiş bir varlıktır. İnsanın iradesini belirleyen bu nedenler bireyin özgürce karar vermesini engellemektedir. Bu açıklama ahlak felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ahlak yargıları toplum içinde bireyin neyi yapıp neyi yapmayacağını belirten kurallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ahlak yargısıdır?

 
 
 
 
Soru 5.

Sokrates’e göre bilgi bizi doğru davranışa, bilgisizlik ise yanlış davranışa yöneltir. Bilgi bizi erdemli ve mutlu kılar.
Buna göre Sokrates için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

 
 
 
 
Soru 6.

“Öyle bir davran ki davranışına ölçü olarak aldığın ilke, tüm insanlar için evrensel bir yasa olabilsin.” diyen Kant bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

“İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.” Bu parçanında siyaset felsefesinin hangi temel sorusuna cevap verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Platon’a göre devlet, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi, ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedenden ortaya çıkmıştır. Platon’a göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Protagoras’a göre her şeyin ölçüsü insan olduğu için bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen oluşturulamaz. Protagoras bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 
 
 
 
Soru 11.

Bu toplumda egemen güç teknolojidir. İnsanlar hastalanmaz, yaşlanmaz ve ölüm korkusu taşımazlar. Her şey önceden planlanmıştır. İnsanlar bu planlara uygun biçimde üretilmektedir. Aldous Huxley’in sözü edilen toplum düzenini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

• 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir.
• Birey, devlet ve yaşamı konu alan Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanmıştır.
• İdeal bir devletin akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini söylemiştir. Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 13.

İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkiyiestetik bir biçimde sunması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir müzik parçası onu besteleyen sanatçının zihninde bir kez oluşur ve istese de aynı parçayı ikinci kez yapamaz.
Bu örnekte sanat eserinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin sorularından biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Zevkler ve renkler tartışılmaz.” sözü aşağıdaki yargılardan hangisinin temel dayanağını oluşturur?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir doğa parçasına bakıp oraya ev yapmasına yarayacağı için beğenen kişi estetik bir tavır içinde değildir. Aynı yeri sadece güzellik duygusuyla beğenen kişinin tavrı ise estetik bir tavırdır.
Buna göre estetik tavrın belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaplara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
• Oruç ve namaz gibi inancın ifadesi olarak düzenli olarak yapılan eylemlerdir. Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 
 
 
 
Soru 19.

Din felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşler arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x