2018 2. Dönem AÖL Fizik 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır.Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P’dir. Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir kapta bulunan sıvının basıncı; Sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur.
Buna göre şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında bulunan h, 3h ve 4h yüksekliğindeki suların kabın dibinde oluşturduğu basınçların (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi nedir?

 
 
 
 
Soru 3.

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.
Buna göre, I. Çivinin ucunun sivri olması

II.Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi

III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Otomobil lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi ölçme aracı ile ölçülür?

 
 
 
 
Soru 5.

Durgun sıvı basıncı ile ilgili olarak, I. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

II.Kabın sıvıyla temas yüzeyine diktir.

III. Kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir. ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır?

 
 
 
 
Soru 7.

Şekildeki kaplarda bulunan ve yoğunlukları dK ve dL olan K ve L sı vılarının kap tabanında oluşturduğu basınçlar eşittir.
Buna göre K sıvısının yoğunluğu (dK), L sıvısının yoğunluğunun (dL) kaç katıdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Şekildeki eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri sıvıda yüzmektedir.Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 
 
 
 
Soru 9.

Elektrik yüklerinin temel özellikleriile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğ rudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Okulda yapılan bir deneyde nötr cam çubuğu nötr yünlü kumaşa sürtersek cam çubuk yünlü kumaşa elektron verir. Bu durumda cam çubuk ve yünlü kumaş hangi cins yükle yüklenir?Cam Çubuk < ------ > Yünlü Kumaş

 
 
 
 
Soru 11.

Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir.
Buna göre, I. Sürtünme ile

II.Dokunma ile

III. Etki ile verilenlerden hangileriyle elektriklenme gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 12.

Pozitif yüklü elektroskoba şekildeki K cismi yaklaştırıldığında yapraklarının biraz kapandığı L cismi yaklaştırıldı ğında ise yapraklarının biraz açıldığı gözleniyor.
Buna göre K ve L’nin yüklerinin işaretleri nedir? K < ------ > L

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını en iyi ileten maddedir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aralarındaki mesafe d olan q1 ve q2 yüklerinin elektriksel etkileşim kuvveti F = k . ( (q1 . q2) / (d2) ) dir.
Buna göre mesafe 3d olduğunda elektriksel etkileşim kuvveti kaç k . ((q1 . q2) / (d2)) dir?

 
 
 
 
Soru 15.

Elektrik yüklü noktasal bir cismin oluşturduğu elektriksel alan E = k(q/d2) bağıntısıyla bulunur. Buna göre şekildeki K, L ve M noktalarındaki elektriksel alan (EK, EL ve EM) büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre direnci 10 Ω ve üzerinden geçen akım şiddeti 2A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?

 
 
 
 
Soru 17.

Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.Buna göre 220 V’luk gerilimle çalı şan ütüden geçen akım şiddeti 2A ise ütünün gücü kaç watt olur?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cisimlerden hangisini mıknatıs çeker?

 
 
 
 
Soru 19.

Elektrik devrelerinde dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç tüm dirençlerin toplamı ile bulunur.
Buna göre şekildeki 2 Ω, 4 Ω, ve 6 Ω lük dirençlerle kurulan devrede eşdeğer direnç kaç ohm’dur?

 
 
 
 
Soru 20.

Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili; I. Dünya’nın neresinde olursa olsun pusula ibresi daima kuzey-güney doğrultusunu alır.

II. Dünya, içinde çubuk mıknatıs bulunan bir küre gibidir.

III. Dünya’nın manyetik alanı Güneş’ten savrulan nükleer parçacıkları saptırarak yeryüzünü bu zararlı parçacıklardan korur. ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x