2018 2. Dönem AÖL Fizik 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Fizik 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Atomlar negatif yüklü elektronlarıngömülü olduğu ve içinde pozitif yü kün düzgün olarak dağıldığı küreler şeklinde maddedir.” diyen bu söylemiyle atomun üzümlü keke benzeten ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Hidrojen atomunda bir elektronun toplam enerjisinin
En = -13,6 . (Z2 / n2 olduğu bilinmektedir.
Buna göre hidrojen atomunun temel hâldeki enerjisi kaç eV’tur?

 
 
 
 
Soru 3.

Civa atomuna ait bazı uyarılma düzeyleri şekilde verilmiştir.
Fotonun sahip olduğu enerji atomunuyarılma düzeyine eşit oldu ğunda atomu uyardığı bilindiğine göre aşağıda enerjileri verilmiş olan hangi foton civa atomunu uyarabilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunmaktadır.
Buna göre proton ve nötronun sembol gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Evrenin oluşumuna ya da geleceğine dair birçok kuramın test edildiği Avrupa nükleer araştırma merkezi (CERN) hangi ülke sınırları içindedir?

 
 
 
 
Soru 6.

Bohr atom modeline göre,
I. Elektron yüksek enerjili bir seviyeden daha düşük alt enerji seviyesine inerken ışıma yapar.

II. Elektronun iki farklı enerji seviyesi arasında geçişi esnasında yayılan fotonun enerjisi iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.

III. Elektronlar çekirdek çevresinde ışıma yapmadan dönerler.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 7.

Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerjileri şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıda enerjileri verilmiş olan elektronlardan hangisi sezyum atomunu uyarabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Atomlar,
I. Isı etkisiyle uyarabilir.

II. Elektronlarla uyarabilir.

III. Fotonlarla uyarabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 9.

Doğadaki;
I. Kütle çekim

II. Elektromanyetik

III. Güçlü nükleer

IV.Zayıf nükleer
kuvvetlerden hangileri temel kuvvettir?

 
 
 
 
Soru 10.

Nükleer fizik;
I. Nükleer enerji üretiminde

II. Tıpta teşhis ve tedavi yöntemlerinde

III. Jeoloji ve arkeolojide faydalanılan bir bilim dalıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir fotoselin katotuna ışık düşü rüldüğünde koparak devreden elektrik akımı geçmesine sebep olan parçacık aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Frekansı f olan bir fotonun enerjisi E = h .f dir. Dalga boyu λ olan foton c ışık hızında hareket ederse frekansı f = c / λ olacaktır.
Buna göre fotonun enerjisinin h, c ve λ’ye bağlı bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir fotosele K ve L ışınları gönderildi ğinde fotoelektrik akımın anot-katot arasında uygulanan hızlandırıcı gerilime bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre,
I. K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri farklıdır.

II.K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri aynıdır.

III. K ve L’nin frekansları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

Farklı katot metallerine düşürülen ışığın söktüğü foto-elektronların maksimum kinetik enerjilerinin, düşenışığın frekansına bağlı değişim grafi ği şekilde verilmiştir.
Buna göre X, Y, Z ve T metallerinden hangisinin eşik enerjisi diğerlerine göre daha büyüktür?

 
 
 
 
Soru 15.

Compton olayında foton ve elektron esnek çarpışma yapmaktadır.
Buna göre çarpışmadan sonra,
I. Momentum

II. Kinetik enerji

III. Kütle
niceliklerinden hangileri korunur?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir metalden sökülen fotonların maksimum kinetik enerjisinin metal yüzeyine gönderilen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Metalin eşik enerjisi E olduğuna göre frekansı 3f olan fotonların enerjisi kaç E’dir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi yarı iletken maddelere örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bazı görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir.
I. Manyetik rezonans cihazı

II. Tomografi cihazı

III. Ultrason cihazı
Bu cihazlardan hangileri modern fiziğin teknolojideki uygulamaları na örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bazı bilim merkezleri aşağıda verilmiştir.
I. TÜBİTAK

II. CERN

III. NASA
Bu bilim merkezlerinden hangileri ülkemizdedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Günümüzde kullanılan teknolojik araçlardan;
I. MAGLEV trenleri,

II. parçacık hızlandırıcıları,

III. manyetik rezonans (MR) cihazı
hangilerinde süper iletken teknolojisi kullanılmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x