2018 2. Dönem AÖL Kimya 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

  • 1.601 kez görüntülendi.

Soru 1.

• F2

• NH3

• K

• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?

 
 
 
 
Soru 2.

I. nötron

II. proton

III. elektron

Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?

 
 
 
 
Soru 3.

Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

“NaCI” bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?

 
 
 
 
Soru 12.

• Katı

• Sıvı

• Gaz

• Plazma

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Maddenin en düzenli hâlidir.

II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.

III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin “Katı” hâline aittir?

 
 
 
 
Soru 14.

“Sıvılaştırılmış petrol gazı” diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Su

II. Bal

III. Zeytinyağı

Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?

 
 
 
 
Soru 19.

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 
 
 
 
Soru 20.

• Piller

• Plastikler

• Deterjanlar

• Ağır metaller

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x