2018 2. Dönem AÖL Kimya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 2. Dönem AÖL Kimya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

A Şekildeki dalgada A ile gösterilen büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Elektromanyetik spektrumda insan gözünün gördüğü tüm renkleri içeren ışınların oluşturduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

s orbitaline karşılık gelen açısal momentum kuantum sayısının(ℓ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

4p orbitaline ait baş kuantum sayı sının değeri kaçtır?

 
 
 
 
Soru 5.

Elektron dizilişi 1s2 2s2 2p3 olan atom aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Verilen periyodik sistemde taranarak gösterilen blok aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?

 
 
 
 
Soru 8.

“Magnezyum klorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

36 gram H2O molekülü kaç mol’dür?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol)

 
 
 
 
Soru 10.

Mol kütlesi 30 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH3 olduğuna göre, molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)

 
 
 
 
Soru 11.

KCIO3(k) → KCI(k) + O2(g)

Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde KCI bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıda bazı kimyasal tepkime denklemleri verilmiştir.

I. C(k) + O2(g) → CO2(g)

II.3Mg(k) + N2(g) → Mg3N2(k)

III. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

Buna göre verilenlerden hangileri yanma tepkimesidir?

 
 
 
 
Soru 13.

2Mg(k) + O2(g) → 2MgO(k) tepkimesine göre 24 gram Mg metalinin yeteri kadar O2 gazı ile tepkimesinden kaç gram MgO katısı oluşur?
(Mg:24 g/mol, O:16 g/mol)

 
 
 
 
Soru 14.

BaCI2(suda) + Na2SO4(suda) → BaSO4(k) + 2NaCI(suda)

Yukarıdaki tepkimede oluşan çökelek (çökelti) hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Gazlar ile ilgili;

I. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.

II. Tanecikleri arasındaki boşluklar sıvılara göre fazladır.

III. Sıkıştırılabilirler.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

1 atm basınç, 0 ºC sıcaklıkta 1 mol gazın kapladığı hacim kaç litre olur?

 
 
 
 
Soru 18.

Şekildeki musluklar aynı anda açı larak aynı koşullardaki CH4 ve SO2 gazları, eşit bölmeli cam boruya gönderiliyor.

Buna göre cam boruda gazlar ilk olarak kaç numaralı noktada karşılaşırlar? (CH4:16 g/mol, SO2:64 g/mol)

 
 
 
 
Soru 19.

Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

0,2 mol SO2, 0,1 mol CO2 ve 0,3 mol He gazlarından oluşan karışımdaki He gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre gaz karışımı nın toplam basıncı kaç atm olur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x